Ông Chandra Tjan

Ông Chandra Tjan

Đồng sáng lập và quản lý đầu tư của Alpha JWC Ventures - Nhà đầu tư tại Techfest 2018.

Ông Chandra Tjan là một trong những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và thành công nhất Indonesia. Ông đã đầu tư vào hơn 40 công ty công nghệ khắp Châu Á và Mỹ, trong đó có nhiều công ty nổi tiếng phải kể đến như: Tokopedia, Traveloka, Disdus, Techinasia, Shopline, UangTeman, Jualo, FundingSocieties, Mediatrac, Carro.

Ông Chandra Tjan là đồng sáng lập của quỹ đầu tư Alpha JWC Ventures và hiện đang đang giữ vai trò quản lý đối tác. Ông là một thành viên rất tích cực của cộng đồng công nghệ Indonesia.

1
Thông báo