Ông Chu Quang Thái

Ông Chu Quang Thái

Đồng trưởng Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo TECHFEST 2021

Ông Chu Quang Thái là Kỹ sư Công nghệ Cơ Điện Tử, Thường trực phía Nam của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC). Ông chuyên nghiên cứu và thúc đẩy phát triển các hoạt động để xây dựng vận hành cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Startup.gov.vn; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thu hút, kêu gọi vốn đầu tư, thương mại hoá, truyền thông và định vị thương hiệu, phát triển nền tảng số cho hệ sinh thái Sáng tạo quốc gia và quốc tế, xây dựng mô hình tài chính, mô hình công nghệ kết nối để bất kỳ ai, bất kỳ đâu đều có thể sáng tạo, sáng chế và góp phần phát triển khoa học công nghệ, kinh tế đất nước.

 

Thông báo