Ông Claus Karthe

Ông Claus Karthe

Founder & CEO của German Accelerator Southeast Asia, Seed Funder, Technology Buff and Entrepreneur.

Ông Claus Karthe là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của German Accelerator Southeast Asia, Seed Funder, Technology Buff and Entrepreneur.

1
Thông báo