Ông Đặng Thành Đạt

Ông Đặng Thành Đạt

Đồng Trưởng Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp TECHFEST 2021

Đồng trưởng Làng sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp TECHFEST 2021, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, năm 2008. 

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Griggs - Hoa Kỳ, năm 2012. Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội,  năm 2021. 

Thời gian 

Nơi công tác

Năm 2008-2010

Công ty Cổ phần Xvalue Việt Nam 

Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Năm 2010-2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Seabanks 

14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Năm 2011-2017

Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Năm 2017 đến nay

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nhà G6, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

Thông báo