Ông Denis Brunetti

Ông Denis Brunetti

Tổng giám đốc – Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia; Lào và Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Tổng giám đốc – Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia; Lào

Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Denis có 27 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý cấp cao của Ericsson tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Thụy Điển, Việt Nam, Hồng Kông, Sri Lanka, và Úc Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc điều hành Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Trước đó, ông dẫn dắt toàn bộ hoạt động kinh doanh của Ericsson tại Sri Lanka và Maldives từ năm 2014. Trước năm 2014, Denis là Phó chủ tịch của Ericsson tại Việt Nam trong 6 năm, và vào tháng 3 năm 2014 ông đã được nhận Bằng khen từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam cho những cống hiến của mình vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam. Denis hiện cũng đang giữ chức Đồng Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

1
Thông báo