Ông Đinh Khắc Tuấn

Ông Đinh Khắc Tuấn

Đồng Trưởng Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp TECHFEST 2021

Đồng trưởng Làng sinh viên và Tuổi trẻ Khởi nghiệp TECHFEST 2021, Chủ tịch tập đoàn Expertrans EI
2 năm BGK Cuộc thi Vstart, Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 năm BGK I-Startup, Đại học Kinh tế Quốc dân
Giảng viên, Nhà tài trợ Quỹ bảo trợ trẻ em TP Hà Nội
Chủ tịch CLB Millionaire House

Thông báo