Ông Dinis Guarda

Ông Dinis Guarda

World-class Youtube Podcast & Author for Industry 4.0 and Frontier Tech

 

Dinis Guarda là một tác giả, học giả, người có ảnh hưởng, doanh nhân nối tiếp và nhà lãnh đạo trong 4IR, AI, Fintech, chuyển đổi kỹ thuật số và Blockchain.

Thông báo