Ông Đỗ Anh Tuấn

Ông Đỗ Anh Tuấn

Phó Cục trưởng, Đại tá, phó giáo sư tiến sỹ Cục An Ninh Mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công An

Phó Cục trưởng, Đại tá, phó giáo sư tiến sỹ Cục An Ninh Mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công An

1
Thông báo