Ông Dương Đình Dũng

Ông Dương Đình Dũng

Đồng trưởng làng Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khoẻ, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Asean Healthcare Group

Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Asean Healthcare

Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh, xúc tiến đầu tư, chuyển giao giải pháp chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, trang phục, trang thiết bị y tế.

Với vai trò Tổng giám đốc Asean Healthcare, không ngừng nghiên cứu lĩnh vực y tế cộng đồng, đặc biệt đầu tư nghiên cứu sâu các giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khỏe, đạt nền móng từ việc chuyển giao công nghệ các nước phát triển về Việt Nam và khu vực, đồng thời phát triển giải pháp công nghệ từ Việt Nam mở rộng khu vực.

Là đơn vị hợp tác chiến lực toàn diện với tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) để chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ về y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Mentor của Chương trình Future for Women – Dự án khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hy vọng đóng góp các bài học kinh nghiệm và học hỏi, chung tay cùng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thông báo