Ông Dương Vũ Minh

Ông Dương Vũ Minh

Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Công ty Quốc tế OSAM

Ông Dương Vũ Minh hiện tại đang là Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Công ty Quốc tế OSAM. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị và phát triển doanh nghiệp. Sắp tới ông Minh tham gia TECHFEST Việt Nam 2018 với vai trò diễn giả. Hứa hẹn những chia sẻ và cố vấn của ông sẽ mang lại nhiều góc nhìn mới và ý nghĩa cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

1
Thông báo