Ông Edwin Chow

Ông Edwin Chow

Trợ lý Giám đốc điều hành doanh nghiệp và đổi mới, Enterprise Singapore

Ông Edwin Chow là Trợ lý Giám đốc điều hành Doanh nghiệp và đổi mới, Enterprise Singapore. Ở vị trí này, ông và cộng sự sẽ làm việc để biến Singapore trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển ra thị trường quốc tế. 

Vai trò trước đây của ông tại Enterprise Singapore bao gồm việc thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực Sản xuất, góp phần tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp của Singapore và tham gia vào các thương vụ đầu tư của SPRING Singapore (tiền thân của Enterprise Singapore). 

Thông báo