Ông Eric Sidgwick

Ông Eric Sidgwick

Giám đốc ADB tại Việt Nam

Ông Eric Sidgwick đảm nhận chức vụ Giám đốc ADB tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 năm 2015. Ông chịu trách nhiệm ưu tiên và đảm bảo hiệu quả chương trình hỗ trợ của ADB cho Việt Nam. Ông Sidgwick cũng sẽ dẫn dắt việc chuẩn bị chiến lược và chương trình quốc gia tiếp theo của ADB cho Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020, tham vấn chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ.

Ông Sidgwick là Giám đốc Quốc gia của ADB tại Campuchia từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015; Nhà kinh tế học chính trong Ban hợp tác khu vực của Cục Đông Nam Á từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012; và Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Campuchia từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 5 năm 2010.

Trước khi gia nhập ADB, ông Sidgwick đã dành hơn 20 năm kinh nghiệm làm nhà kinh tế vĩ mô quốc tế tại IMF. Trong những năm đầu, ông tập trung vào các vấn đề tài chính ở một số quốc gia ở Trung Đông và  Châu Phi. Sau đó ông đã làm việc trên một loạt các vấn đề kinh tế vĩ mô ở các nước châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm Bangladesh, Mông Cổ, Nepal, Papua New Guinea và Sri Lanka.

Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 1 năm 2004, ông Sidgwick là đại diện thường trú của IMF tại Lào, P.D.R, có trụ sở tại Viêng Chăn. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 7 năm 2006, ông Sidgwick được bổ nhiệm làm giám đốc kinh tế cao cấp tại văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Bangkok, nơi ông làm việc về quản trị khu vực công ở Thái Lan, các phát triển kinh tế vĩ mô ở Malaysia và các vấn đề phát triển khu vực tư nhân ở Campuchia.

Trong cả mảng Quỹ và Ngân hàng, các phân tích mà ông sản xuất đã dựa vào để hình thành nền tảng thiết yếu cho cả các khuyến nghị chính sách liên quan đến khoản vay và chương trình cho các quan chức chính phủ cấp cao.

Là một công dân Pháp, ông Sidgwick có bằng Thạc sĩ về quan hệ quốc tế với Đại học John Hopkins và kinh tế học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn.

1
Thông báo