Ông Greg (Zvi) Kushnir

Ông Greg (Zvi) Kushnir

Đồng sáng lập LINA.REVIEW

Greg (Zvi) Kushnir là người đồng sáng lập SLS và nền tảng Lina.review. Ông có kinh nghiệm trên 7 năm trong Block-chain; 15 năm trong Internet và không gian di động, biến những ý tưởng thành những doanh nghiệp thành công. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới đột phá, Tạo mẫu nhanh và Thương mại hóa.

Greg đồng sáng lập 8 công ty lớn. Ông hoạt động như Angel Investor và thành viên hội đồng quản trị với một số công ty khởi nghiệp.

Greg là một người quản lý dày dặn với một hồ sơ theo dõi của các đội công nghệ hàng đầu, tạo ra sản phẩm và cung cấp các chiến lược tiếp thị. Ông là chuyên gia về Blockchain, Cloud Computing, P2P, Marketing trực tuyến và Đổi mới đột phá.

1
Thông báo