Ông Hoàng Minh Trí

Ông Hoàng Minh Trí

Tổng giám đốc - Ai20x

1.HỌC VẤN

  • Đại học Stanford: Thạc sĩ và tiến sĩ về Truyền thông mạng
  • Đại học bang San Jose: Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện.

2.KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 

Thời gian

Chức vụ

Công ty/ đơn vị

Hiện nay

Giám đốc điều hành và nhà sáng lập

·  Ai20X Inc, USA

Hiện nay

Chủ tịch

AMT Inc.

Hiện nay

Giám đốc

 

Hoang Group Inc, USA

 

Hiện nay

 

Cố vấn

 

Taracom Corporation, USA

 

Hiện nay

Cố vấn

Wisilica Inc. USA

Hiện nay

Cố vấn

Tập đoàn công nghệ Sao Bac Dau.

2016 - 2018

 

Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành

AiPac Inc. Fremont California

2012 - 2016

Đồng sáng lập & chủ tịch

Viện nghiên cứu Đông Nam Á (SEARI)

2010-2013

Đồng sáng lập và đối tác

CC CLUB Inc

2006 -2010

Đồng sáng lập & CEO

Clarus Digicom Inc.

2003-2006

Đồng sáng lập & CEO

MyA Technology Inc

2000-2003

đồng sáng lập, Giám đốc điều hành tạm thời, COO

Gluon Networks, Inc.

 

  1. NIỀM ĐAM MÊ:
  • Tôi đam mê kết nối công nghệ và kinh doanh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời chia sẻ lợi ích của công nghệ và toàn cầu hóa với Đông Nam Á.
1
Thông báo