Ông Hub Langstaff

Ông Hub Langstaff

Country Director, Vietnam tại Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ (Swiss EP)

Ông là nhân viên điều hành cấp cao với kinh nghiệm từ khái niệm để tài trợ cho hoạt động liên tục và phát triển bền vững. Đã làm việc thành công trong các môi trường có lợi nhuận và phi lợi nhuận, bắc cầu cả hai. Cơ sở hạ tầng đã được xác định, có cấu trúc và xây dựng cho một loạt các quan hệ đối tác phức tạp, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ đến các công ty lớn, công cộng. Kinh nghiệm trong các thị trường đang phát triển và tác động đến việc đầu tư kết hợp với bằng MBA của Harvard và MD từ Vanderbilt. Làm việc với, và trong, một loạt các doanh nghiệp, doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và các tình huống, bao gồm đầu tư tác động quốc tế, doanh nghiệp xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, dịch vụ tài chính và thiết bị y tế khởi động.

Đặc biệt: Ông là doanh nhân xã hội, đầu tư tác động, xây dựng đội ngũ và công ty, phát triển thị trường, phát triển kinh doanh, sức khỏe dự phòng, sức khỏe phụ nữ, chăm sóc sức khỏe cấp cứu, công nghệ sức khỏe người tiêu dùng, hình ảnh y khoa

Chủ đề diễn thuyết tại TECHFEST: Phương pháp tiếp cận gián tiếp và toàn diện để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

1
Thông báo