Ông Jaewon Peter Chun

Ông Jaewon Peter Chun

Chủ tịch của Diễn đàn thành phố thông minh thế giới (WSCF) - Giám đốc điều hành XnTree Asia

- Làm việc trong lĩnh vực xây dựng Giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh dựa trên kiểm chứng chéo (cross-validation smart city tech sandbox) Xn Tree. Đây là giải pháp công nghệ giúp cho thành phố đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững thông qua thúc đấy sự tham gia của các công ty khởi nghiệp sáng tạo vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó hình thành mô hình quản lý kết hợp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư.

- Ông Peter Chun có 20 năm kinh nghiệm tại Vương quốc Anh - được chỉ định làm nhà quy hoạch chiến lược cho các thành phố thông minh ở Busan và tư vấn cho nhiều chính phủ về Thành phố thông minh. Ông còn là lãnh đạo XnTree ở Anh, xây dựng hơn 17 công ty khởi nghiệp kỳ lân trên tổng số hơn 400 công ty khởi nghiệp trong danh mục đầu tư của mình.

- Ông hiện là chủ tịch của Diễn đàn thành phố thông minh thế giới (WSCF) gồm các nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng có khả năng hiện thực hóa các ý tưởng, biến tưởng tượng  về cơ sở hạ tầng thành mô hình thử nghiệm chứng minh giá trị có thể đo lường được trong bối cảnh lớn hơn của thành phố thông minh. Ông cũng là người sáng lập của XnTree - nơi hỗ trợ các công ty công nghệ thành phố thông minh và công nghệ tài chính tham gia vào các thị trường mới trên toàn cầu.

- Ông Peter có một nền tảng quản lý quỹ phòng hộ và là cựu cố vấn cấp cao cho Tổng thống Hàn Quốc về công nghệ 4.0, cho chính quyền thành phố Seoul và giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Hàn Quốc-Israel.

- Chủ đề thảo luận / chia sẻ: Làm thế nào các sáng kiến ​​thành phố thông minh có thể tạo ra thêm công ty khởi nghiệp “kỳ lân” cho Việt Nam?

1
Thông báo