Ông Jakob Modéer

Ông Jakob Modéer

Quản lý khu vực Đông Nam châu Âu cho Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss EP)

Ông Jakob Modeer hiện là quản lý Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ tại 4 quốc gia tại Châu Âu - Albania, Bosnia & Herzegovina, Macedonia và Serbia. Ông tập trung vào nghiên cứu sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh. Bởi những hạn chế về văn hóa xã hội, bao gồm cả sự thiếu tín nhiệm giữa các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp thường không phải là một lựa chọn an toàn cho nhiều người ở những quốc gia này. Do đó, việc truyền cảm hứng và thúc đẩy thế hệ doanh nhân trẻ, cùng với đó là hỗ trợ nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường hỗ trợ khởi nghiệp một cách thuận lợi nhất, là hoạt động hết sức cần thiết.

Ông Jakob trước đây đã từng làm việc trong khu vực tư nhân, đặc biệt là trong các công ty đa quốc gia lớn có thuê ngoài tại Đông Âu, cũng như trong khu vực chính phủ (thị trường lao động và các phương pháp tạo công ăn việc làm), và là cựu quản lý dự án cho các cơ quỹ tài trợ quốc tế như SECO, USAID, EU, DFID. Tính đến năm nay, ông đã sống và làm việc 25 năm tại Bán đảo Balkan, Đông Nam châu Âu.

1
Thông báo