Ông James Tan

Ông James Tan

Đối tác quản lý Công Ty đầu tư mạo hiểm Quest Ventures, Đồng sáng lập 55tuan

Ông James Tan là đối tác quản lý tại Quest Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu cho các công ty công nghệ. Trước đó, James là người đồng sáng lập COO 55tuan, và nhóm thương mại điện tử được liệt kê trong NASDAQ đã phát triển đến hơn 200 thành phố và 5.000 nhân viên trên khắp Trung Quốc.

James hiện đang là tư vấn viên, thành viên hội đồng quản trị tại các tổ chức của cộng đồng và tư nhân như Action for Entrepreneurship, Applied Innovation Institute, Business Angel Network of Southeast Asia, Beijing CYL Joint Committee on Entrepreneurship Development, Beijing Software Industry Association, National Research Foundation CGAP Fund, và Sports Excellence Business.

Ông là một diễn giả khách mời tại các sự kiện tập trung và kinh doanh của Trung Quốc như ITB Berlin, Private Equity Insights, Stanford-PARC, Digital Cities, SWITCH, Tech in Asia, và World Islamic Economic Forum. Ông là cố vấn tại Chinaccelerator, Founder Institute, IBM SmartCamp, Startupbootcamp, và PSA unboXed. Ông còn là giảng viên danh dự tại Fudan, HKUST, IE, NUS, Tsinghua, và UC Berkeley.

1
Thông báo