Ông Jan Zellman

Ông Jan Zellman

Đồng sáng lập Evergreen Labs, Đà Nẵng

Jan Zellmann là CFO của Evergreen Labs - một công ty đầu tư về xã hội và môi trường và Evergreen Social Ventures - một công ty phát triển dự án xã hội và môi trường có trụ sở tại Việt Nam. Các hoạt động bao gồm xóa bỏ khoảng cách về đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, quản lý chất thải và du lịch. Trước khi đồng sáng lập Evergreen, ông làm việc ở Hồng Kông, Đức và Anh trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và M&A (IMAP M&A Consultants, Equity Gate), dịch vụ giao dịch (Deloitte) và thị trường nợ (Commerzbank).

1
Thông báo