Ông Jason Hsu

 Ông Jason Hsu

Nghị sỹ, AESA

- Sự tò mò tìm hiểu và đam mê thay đổi thế giới đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của ông Jason. Ông tin rằng để thay đổi hệ thống, bạn phải tạo ra một điều gì đó mới để làm cho hệ thống ban đầu trở nên lỗi thời. Đối với ông, tinh thần kinh doanh là câu trả lời - một cách tạo ra cơ hội cho nhiều người. Năm 2008, ông Jason đồng sáng lập Hội nghị Câu hỏi lớn để tập hợp các nhà lãnh đạo từ tất cả các lĩnh vực tham gia vào các cuộc thảo luận và hành động vì tương lai bền vững. Năm 2009, ông đồng sáng lập TEDxTaipei. Từ năm 2011, ông là Đại sứ TEDx cho Châu Á. Trong suốt những năm qua, ông đã tổ chức các hội nghị và các cuộc gặp gỡ của hơn 35 thành phố và 400 nhà lãnh đạo và nhà đổi mới để thúc đẩy các cuộc đối thoại và công cuộc đổi mới xuyên quốc gia

- Hành trình khởi nghiệp của ông đã đưa ông đi khắp thế giới và kiến thức của ông chủ yếu đến từ kinh nghiệm thực tế. Sau khi thành lập công ty, ông nhận thức đầy đủ những gì cần thiết để xây dựng doanh nghiệp và tâm lý đón nhận sự ‘thât bại sớm, thất bại thường xuyên’. Năm 2013, ông nhận được học bổng tại trường Lãnh đạo Sáng tạo của Amsterdam, mở rộng phạm vi đổi mới trong quản trị công. Năm 2015, ông được chọn  tham dự Chương trình điều hành tại Đại học Singularity.

- Vào tháng 7 năm 2014, ông Jason đã trở thành thành viên của Ủy ban Cố vấn cho Thủ tướng, Giám đốc điều hành Yuan; đưa ra các đề xuất chính sách và tham dự các cuộc họp của chính phủ. Ông tham gia sâu hơn vào các vấn đề công và đóng vai trò là người lãnh đạo của thế hệ trẻ. Vào tháng 1 năm 2016, ông đã được bầu làm Nhà lập pháp lớn cho Quốc hội với trọng tâm chính là giáo dục, công nghệ và môi trường bền vững.

1
Thông báo