Ông Kay Lim

Ông Kay Lim

Head of Global Investment tại LINE Corp

Ông Kay Lim, một trong những diễn giả tại sự kiện Techfest Vietnam 2018 sắp tới ở Đà Nẵng, là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới đầu tư. Ông từng theo học tại trường Kinh doanh Luân Đôn chuyên ngành Tài chính. Do đó, ông đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn và phụ trách về mảng chiến lược, tài chính, đầu tư như: 

  • Giám đốc Quỹ Đầu tư toàn cầu LINE Ventures
  • Giám đốc phụ trách đầu tư toàn cầu tại LINE Corp
  • Quản lý chiến lược cấp cap tại Accenture
  • Quản lý phụ trách mua bán và sáp nhập, trưởng nhóm cố vấn tài chính doanh nghiệp tại Ernst & Young
  • Tư vấn Chiến lược tại Accenture
  • Phát triển kinh doanh tại Samsung Electronics
1
Thông báo