Ông Keith Ippel

Ông Keith Ippel

Diễn giả quốc tế chính tại Spring Activator

Keith Ippel có niềm khao khát giúp đỡ các doanh nhân thay đổi thế giới bằng cách kết nối ý tưởng của họ với những công cụ, nguồn lực, công nghệ, và nguồn tài trợ đúng đắn. Ông Keith cũng đam mê về vùng đất Vancouver, nhận ra rằng nó là nơi quan trọng và duy nhất trong giai đọan  khởi nghiệp toàn cầu. Ông Keith đồng sáng lập với Spring để tập trung vào các doanh nhân giai đoạn đầu có tiềm năng tăng trưởng cao và muốn biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cho dù bạn gọi đó là một xã hội tốt đẹp, có tác động, chủ nghĩa tư bản có ý thức, làm tốt, hay tinh thần doanh nhân xã hội.

Spring là nơi biến đổi ý tưởng của bạn thành tác động. Spring điều hành một loại các chương trình về doanh nhân, vườn ươm, thúc giục, các chương trình tài trợ toàn diện cho các doanh nhân giai đoạn bắt đầu và có tham vọng. Đó là chương trình doanh nhân toàn cầu duy nhất có trụ sở tại Vancouver (và Canada). Các chương trình này hoạt động tại hơn 30 thành phố trên 5 châu lục, với hơn 650 doanh nghiệp bắt đầu thành lập, hơn 300 doanh nghiệp, tạo hơn 300 việc làm và quyên góp được hơn 12.5 triệu Đô-la trong giai đoạn đầu quan trọng ở Vancouver.

Email: digitalippel@gmail.com

1
Thông báo