Ông Koichi Saito

Ông Koichi Saito

Đồng sáng lập KK Fund - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Ông Koichi Saito đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các quỹ đầu tư, doanh nghiệp tư nhân, ngân hàng đầu tư và các quỹ cho vay vốn. Là chuyên gia phân tích tài chính với chứng chỉ CFA, chuyên gia giao dịch bất động sản và cho vay vốn. Ông từng làm việc với vị trí quan trọng ở nhiều tổ chức như:

  • Giám đốc dự án tại IHG được đầu tư bởi George Soros
  • Giám đốc tại IMJ Investment Partners Pte. Ltd
  • Đồng sáng lập Fund
1
Thông báo