Ông Lê Khắc Hiệp

Ông Lê Khắc Hiệp

Chủ tịch hội dồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần ADT quốc tế

Ông Lê Khắc Hiệp tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa và bắt đầu sự nghiệp với 13 năm điều hành Công ty riêng; 14 năm kinh nghiệp tại công ty FDI và hiện tại là CEO & Founder JOBNOW - Ứng dụng tìm việc thông minh - Áp dụng công nghệ thông minh 4.0 trong lĩnh vực tuyển dụng. Là đơn vị đối tác của Học viện Tài chính, Đại học điện lực, Đại học kinh doanh và công nghệ, đại học công nghệ giao thông vận tải...
Năm 2019, ông Lê Khắc Hiệp tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019 với vai trò là đối tác của tổ chức V-startup Việt Nam trong Làng công nghệ 4.0.


 

1
Thông báo