Ông Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Ông Lê Quốc Phong là một chính khách, là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Chính thức gia nhập Đảng vào năm 2001, đồng chí Lê Quốc Phong hiện đang dự chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

1
Thông báo