Ông Lê Tấn Thiên Vũ

Ông Lê Tấn Thiên Vũ

Giám đốc quản lý đối tác chiến lược, Grab Việt Nam

Ông Lê Tấn Thiên Vũ là Giám đốc Quản lý đối tác chiến lược và  Phát triển Kinh doanh tại Grab Việt Nam. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại: Bất động sản, Khách Sạn, Marketing. Đảm nhiệm vị trí Chiến Lược & Phát Triển Kinh Doanh của Grab tại Việt Nam, Ông Lê Tấn Thiên Vũ chịu trách nhiệm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn trong khu vực.

Thông báo