Ông Long Pham

Ông Long Pham

Program Manager tại VIISA

Ông là một người có đam mê với lĩnh vực công nghê, đặc biệt là lập trình web. Đã từng làm việc ở nhiều vị trí trong các tổ chức, công ty khởi nghiệp về công nghệ nên Long Pham có kinh nghiệm sâu, kiến thức vững vàng về không chỉ lập trình mà còn cả phát triển doanh nghiệp khởi sự trong lĩnh vực công nghệ. Một số vị trí Long Pham từng đảm nhiệm:

  • Program Manager tại Vietnam Innovative Startup Accelerator (VIISA)
  • Chapter Director tại Startup Grind
  • Co-founder tại Edvntr
  • Leader Front - End Web Developer tại FASTPORT, LLC
1
Thông báo