Ông Louis Ryu

Ông Louis Ryu

Nhà sáng lập của Shift

Ông Louis Ryu là Nhà sáng lập của Shift., một tổ chức chuyên về ươm mầm, tìm kiếm các thương vụ đầu tư. Tổ chức này tập trung tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Mục tiêu của Shift. là giúp các startúp mở rộng thị trường và tiến vào thị trường Châu Á, trong đó có Đông và Nam Á. Trước đó ông Ryu từng là Cộng sự tại VenturePort. 

1
Thông báo