Ông Lưu Danh Anh Vũ

Ông Lưu Danh Anh Vũ

Đồng trưởng Làng Công nghệ Nền tảng Chuyển đổi số TECHFEST 2021

Ông Lưu Danh Anh Vũ đang làm việc trong lĩnh vực CNTT cho nhiều công ty lớn như Lạc Việt, IBM, Microsoft và Amazon Web Services. Ông cũng là diễn giả chính trong cộng đồng Quản trị CNTT, người hỗ trợ ứng dụng CNTT vào công việc và cuộc sống. Ông là thành viên Ban đánh giá các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo HCM, chuyên gia tư vấn và hỗ trợ giúp các startup vượt qua khó khăn khi ứng dụng công nghệ và theo xu hướng phát triển toàn cầu. Bên cạnh đó, ông còn tổ chức nhiều hội thảo và diễn đàn khác nhau để các doanh nhân trẻ có thêm kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về những thách thức và cách tiếp cận CNTT.

Thông báo