Ông Martin Webber

Ông Martin Webber

Phó Chủ tịch Thường trực của J.E. Austin Associates, Inc.

Ông Webber là chuyên gia tư vấn về quản trị chiến lược với hơn 25 năm kinh nghiệm trong tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư,...

Ông là người tiên phong trong việc phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp ở hơn 70 quốc gia, bao gồm các cách tiếp cận để phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển. Ông đã làm việc với lãnh đạo công và tư nhân ở cấp quốc gia, tiểu bang và đô thị để phát triển các mục tiêu và chiến lược cộng tác, thực hiện thảo luận hiệu quả, cải thiện các chính sách và quy định.

Ông Webber có nhiều kinh nghiệm khi nắm giữ các vị trí quan trọng:

  • Chuyên gia đào tạo tại Công ty Bảo hiểm Sun Life của Canada
  • Nhà nghiên cứu và Giảng viên chương trình MBA và B. Commerce tại Khoa Quản trị Đại học McGill
  • Nhà phân tích đầu tư tại Center for Middle East and African Business
  • Giám đốc điều hành quốc tế tại Apogee Research
  • Phó Chủ tịch J.E. Austin Associates
1
Thông báo