Ông Mike Ducker

Ông Mike Ducker

Entrepreneur-In-Residence, J.E. Austin Associates (JAA)

Entrepreneur-In-Residence, J.E. Austin Associates (JAA)

Ông Mike Ducker, chuyên gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến từ Hoa Kỳ, người từng được cựu Tổng thống Mỹ Obama, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Clinton đánh giá rất cao trong lĩnh vực phát triển sinh thái khởi nghiệp.

Ông Mike Ducker đồng thời cũng là sáng lập viên của Diễn đàn Hệ sinh thái, một nền tảng chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng các hệ sinh thái trong những thị trường mới nổi.

Hiện nay, ông Mike Ducker đang tích cực hỗ trợ 13 quốc gia trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó có việc cố vấn cho các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản và Thuỵ Sĩ phương pháp để xây dựng hệ sinh thái và sử dụng công nghệ để phát triển kinh tế.

Số điện thoại: 703-841-9841 

Email: mducker@jeaustin.com

1
Thông báo