Ông Nadav Eshcar

Ông Nadav Eshcar

Đại sứ tại Việt Nam và kiêm nhiệm Lào

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Truyền thông tại trường Đại học Hebrew University, Jerusalem.

- Bắt đầu làm việc tại Bộ ngoại giao Israel tháng 1 năm 2001.

- 2001-2002       Bí thư thứ hai, Phòng Jordan, Bộ ngoại giao

    1. Phó Trưởng phòng, Chương trình Đào tạo nhà ngoại giao, Vụ Đào tạo, Bộ ngoại giao
    2. Học viên chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Trung Chinese-Mandarin (4 học kỳ), Normal University (ShiDa), Đài Bắc, Đài Loan
    1. Bí thư thứ hai, Cán bộ Chính trị và Báo chí, Đại sứ quán Israel,

Bắc Kinh, Trung Quốc

2007-2010       Bí thư thứ nhất, Cán bộ địa bàn Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ, Vụ Châu Á, Bộ ngoại giao

2010-2014       Tham tán Chính trị, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Israel, Warsaw, Ba Lan

2014-2015       Trưởng phòng, Phòng Châu Âu, Vụ Quốc tế, Quốc hội Israel (Knesset)

2015-2016       Trưởng phòng, Chương trình Đào tạo nhà ngoại giao, Vụ Đào tạo, Bộ ngoại giao

2016-2017       Trưởng phòng, Phòng Các vấn đề Quốc tế 1 (Châu Á và Bắc Mỹ)

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Bộ ngoại giao

2017-đến nay: Đại sứ, Đại sứ quán Israel, Hà Nội, Việt Nam

1
Thông báo