Ông Nghiêm Thanh Sơn

Ông Nghiêm Thanh Sơn

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước

Ông Nghiêm Thanh Sơn hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán từ năm 2005 và đã tham gia xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống thanh toán của Việt Nam. Ông hiện đang chịu trách nhiệm giám sát hệ thống thanh toán và phát triển hệ thống thanh toán quốc gia, tham gia xây dựng chiến lược tài chính toàn diện cảu Việt Nam, là thành viên nhóm công tác về hoạt động thanh toán hỗ trợ thúc đẩy tài chính toàn diện (PAFI) do WB và BIS_CPMI đồng chủ trì.

Ông đã chủ trì/tham gia một số dự án nghiên cứu khoa học như: Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán của Quốc gia đến năm 2020, Giải pháp phát triển thanh toán qua điện thoại di động, internet ở khu vực nông thôn và đang triển khai dự án Áp dụng chuẩn tin điện tài chính quốc tế ISO 20022 trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam”.

Ông Nghiêm Thanh Sơn bắt đầu làm việc tại NHNN từ năm 1997. Trước khi làm việc tại Vụ Thanh toán, ông đã từng là chuyên gia thị trường tiền tệ tại Vụ Tín dụng và giữ vai trò thư ký Thống đốc. Ông Nghiêm Thanh Sơn tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 1996, tốt nghiệp Thạc sỹ chính sách công, Học viện nghiên cứu chính sách Nhật Bản năm 2004.

1
Thông báo