Ông Nguyễn Hải Long

Ông Nguyễn Hải Long

Đồng trưởng làng Đô thị thông minh Smartcity - Techfest 2020

Ông Long là trưởng BTC của cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai (cuộc thi có sự bảo trợ của đại sứ quán Nhật Bản), trưởng BTC của Hội chợ Kết nối Khởi nghiệp Kawai Startup Fair. Ông cũng đã tham gia tổ chức thành công các dự án Idea Ignition, Business Hackathon, Matching Program cùng nhiều chương trình khác hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.

Thông báo