Ông Nguyễn Hoàng Dương

Ông Nguyễn Hoàng Dương

CEO & Co-Founder của ezCloud Technologies

Ông Nguyễn Hoàng Dương là CEO & Co -Founder của ezCloud Technologies - Nền tảng Quản lý và kinh doanh khách sạn có thị phần số 1 Việt Nam.

  • Ông có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại: WB (Ngân hàng Thế Giới), ADB (Ngân hàng phát triển châu Á), GIZ (Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức), KFW (Ngân hàng Tái thiết Đức), DFID (Quỹ hỗ trợ giáo dục Quốc tế)
  • 10 năm tư vấn trong các ngành: Tài chính, Ngân hàng, Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe.
  • 10 năm làm việc về thiết kế, phát triển hệ thống và giải pháp ICT.
  • 4 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí CIO, IT Manager
1
Thông báo