Ông Nguyễn Hữu Cẩn

Ông Nguyễn Hữu Cẩn

Phó Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)

Ông Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)

1
Thông báo