Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà

Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà

Chủ tịch HĐQT Công ty CP iBosses Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Thái Hoà, người có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn toàn cầu, đang giữ chức Giám đốc Chiến lược và Lãnh đạo tại VNDIRECT và sẽ trở thành diễn giả tại sự kiện Techfest Vietnam 2018 sắp tới tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa bắt đầu làm việc cho Tập đoàn công nghiệp đa quốc gia Schneider Electric của Pháp. Trước đây ông từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược - Gi ám đốc chiến lược của VNPT. Vào năm 2010, sau 13 năm gắn bó với tập đoàn đa quốc gia này ông về Việt Nam gia nhập FPT với cị trí Giám đốc Chiến lược. 

1
Thông báo