Ông Nguyễn Khánh Trình

Ông Nguyễn Khánh Trình

Founder/Chairman tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh (CleverAds)

Ông Nguyễn Khánh Trình là Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thông Minh (CleverAds), đối tác cấp cao chính thức đầu tiên của Google tại Việt Nam.

Ông cũng là Nhà đầu tư kiêm Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực, đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung ứng thực phẩm sạch tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông còn đầu tư tại nhiều đơn vị kinh doanh như JobsGO, POS365, Phong Vũ Computer.

1
Thông báo