Ông Nguyễn Trung Anh

Ông Nguyễn Trung Anh

CEO của Phoenix Holdings

Ông Nguyễn Trung Anh hiện là Giám đốc điều hành của Phoenix Holdings, trực tiếp giám sát và quản lý các công ty trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, tài chính công nghệ, bán lẻ, truyền thông và thể thao giải trí.

Ông có hơn 10 năm đầu tư vào VC & PE và mạng lưới quan hệ với các nhà đầu tư và doanh nhân ở Đông Nam Á

  • Ông cũng là CEO của Tập đoàn XLE
  • Thành viên Hội đồng quản trị tại Topica Education Group
  • Senior Associate tại IDG Ventures Vietnam
  • Liên kết tại DD Consulting
  • Liên kết pháp lý tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1
Thông báo