Ông Nguyễn Xuân Hùng

Ông Nguyễn Xuân Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH MICZONE GROUP GIÁM ĐỐC MICZONE MIỀN BẮC, MICZONE GROUPS

 

 

KINH NGHIỆM

 

2019 – HIỆN TẠI

PHÓ CHỦ TỊCH MICZONE GROUP

GIÁM ĐỐC MICZONE MIỀN BẮC, MICZONE GROUPS

 • Phụ trách và điều hành chung hoạt động của Miczone Groups miền Bắc

 • Giám đốc điều hành Fado miền Bắc.

 • Điều hành hoạt động dự án Fado.Alibaba khu vực phía Bắc.

 • Điều hành hoạt động Chi nhánh Proship Hà Nội.

 • Triển khai các dự án mới của Miczone Group tại khu vực miền Bắc.

2018 – 2019

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LOGISTICS, EMS VIETNAM CORP.

 • Xây dựng phương án thành lập Trung tâm Kinh doanh Logistics tại EMS Vietnam Corporations.

 • Điều hành hoạt động Trung tâm Kinh doanh Logistics (Logistics B2B & eCommerce Logistics)

 • Thiết kế và vận hành hoạt động cung ứng dịch vụ Logistics cho thị trường B2B và eCommerce (BD)

 

 • Thiết lập nền tảng và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng vận hành cho Trung tâm Kinh doanh Logistics (Smartlog)

 • Triển khai nền tảng CRM cho hoạt động Logistics tại Trung tâm Kinh doanh Logistics (Zoho CRM)

2016 –2018

TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ LOGISTICS, VIETNAM POST CORP.

 • Thiết kế và vận hành hoạt động cung ứng dịch vụ Last Mile Logistics cho phân khúc khách hàng eCommerce và Logistics 3PLs cho phân khúc B2B

 • Quản lý các account eCommerce và Logistics B2B lớn trên phạm vi toàn quốc (KAM)

 • Thiết lập mục tiêu kinh doanh hàng năm và triển khai các giải pháp, điều hành hoạt động kinh doanh của mạng lưới trong lĩnh vực phục trách để đạt mục tiêu doanh thu dịch vụ Last Mile Logistics (eCommerce&B2B).

 • Xây dựng phương án phát triển hệ sinh thái cho hoạt động Last Mile Logistics.

2015 – 2016

TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, VIETNAM POST CORP.

 • Trưởng dự án “xây dựng chiến lược và thiết kế mô hình kinh doanh cho dịch vụ logistics của Vietnam Post Corp”

 • Trợ lý Hội đồng Thành viên Viên Vietnam Post Corp (Thiết lập mạng lưới/ Phát triển ứng dụng CNTT/ Phát triển kinh doanh dịch vụ mới/ Xây dựng chiến lược thành phần eCommerce & Logistics).

2009 – 2014

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH, VIETNAM POST LOGISTCS – MEMBER OF VIETNAM POST CORP.

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh Logistics của Công ty và toàn mạng lưới (63 tỉnh, thành phố).

 • Xây dựng và triển khai các phương án đấu thầu, mua sắm và đảm bảo vận hành các đầu xe trực thuộc Công ty (250 xe); tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ với các đơn vị vận tải đa phương thức đảm bảo hoạt động vận chuyển ổn định.

 • Xây dựng, triển khai và điều hành hoạt động của 01 DC (Distributions Center) phân phối hàng hóa tiêu dùng tại Hà Nội (phân phối toàn quốc).

 • Tổ chức thiết lập và đảm bảo vận hành các Trung tâm Logistics vùng tại 05 khu vực (Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

2008 – 2009

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, SUNSHINE EXPRESS.

 • Tái cấu trúc Công ty từ các mảng hoạt động in ấn, quảng cáo, vận tải,… thành công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh.

 • Điều hành hoạt động công ty trên phạm vi toàn quốc.

2006 – 2007

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC, NETCO EXPRESS CORP.

 

2004 – 2006

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH, TRƯỞNG BỘ PHẬN ISO 9001-2000,

NHÀ MÁY THẺ VIỄN THÔNG, CÔNG TY CP IN BƯU ĐIỆN - MEMBER OF VNPT CORP

 

 

1
Thông báo