Ông Pariwat Wongsamran

Ông Pariwat Wongsamran

Giám đốc Startup Thailand

Ông đang hiện là Chỉ đạo ban Phát triển Sáng tạo Đổi mới và Đứng đầu Startup Thailand cho Cơ quan Đổi mới Nhà nước (NIA)

Học vấn: Bằng cử nhân Kĩ thuật máy tính tại Viện Công nghệ Mongkut, đại học Ladkrabang, Thái Lan.

Bằng cao học Thông tin và công nghệ truyền thông cho hệ thống nhungsm TAIST- Viện công nghệ Tokyo, đại học Kasetsart và viện công nghệ Tokyo tại Nhật.

Kinh nghiệm: Đã từng là Quản lí hoạch định và tiến độ công ty tại Nok Airlines

Đã từng là kĩ sư tại Nokia Thái Lan.

1
Thông báo