PGS.TS. Phạm Công Hoạt

PGS.TS. Phạm Công Hoạt

PGS.TS - Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Công Hoạt - Trưởng phòng KH&CN Nông nghiệp, Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH&CN

1
Thông báo