Ông Phạm Hợp Phố

Ông Phạm Hợp Phố

Giám đốc điều hành tại Viet Capital

Ông Phố hiện là Giám đốc điều hành của VCAM, phu trách mảng Private Equity. Ông cũng là Partner sáng lập Viet Capital Ventures, công ty đầu tư và gọi vốn cho những công ty khởi nghiệp tại Vietnam. Trước đó, ông có hơn 10 năm làm việc tại quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Vietnam. Ông có hơn 5 năm làm việc trong ngành Công Nghệ Thông Tin tại Mỹ trước khi về Việt Nam tham gia IDGVV. Ông tốt nghiệp đại học Nam Cali (USC), học vị Thạc Sỹ quản trị hành chính công, Cử Nhân quan hệ quốc tế, và Khoa học máy tính.

1
Thông báo