Ông Phạm Mitchell

Ông Phạm Mitchell

Đồng sáng lập Lina Network JSC/Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Công nghệ New Zealand (NZ Tech), và Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp về Công nghệ Tài chính New Zealand (FinTechNZ).

Ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 1993, khi ông đồng sáng lập Tập đoàn phần mềm Augen, mở rộng 11 công ty công nghệ cao, bao gồm hàng loạt sản phẩm và dịch vụ phần mềm, cung cấp các dịch vụ tài chính, y tế và nhiều ngành khác. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ New Zealand, Hiệp hội NZ (NZTech) và Tổ chức Tài chính, Hiệp hội Công nghệ và Đổi mới (FinTechNZ), New Zealand KEA Global, Thành viên Liên minh Chiến lược Quốc tế VN, Lãnh đạo Trẻ Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông tự hào là người đồng sáng lập Smart Link Swiss - Switzeland và nền tảng Lina
 

1
Thông báo