NGƯT. TS. Phạm Xuân Khánh

NGƯT. TS. Phạm Xuân Khánh

Đồng trưởng Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp TECHFEST 2021

 NGƯT. TS. Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Bí thư Đảng bộ; Phụ trách Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tự động hoá Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Tự động hoá thành phố Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội GDNN và Nghề Công tác xã hội Việt Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thang máy Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Ngành Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội

 

Thông báo