Ông Richard Han

Ông Richard Han

Phó Chủ tịch Quỹ VinaCapital Ventures

Ông Richard Han là chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, giúp đỡ các startup trong giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn và hỗ trợ mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Thông báo