Ông Richard Hazenberg

Ông Richard Hazenberg

Giáo sư Đổi mới xã hội, Đại học Northampton

Giáo sư Richard Hazenberg (BA MA PhD) là Giám đốc và Trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Đổi mới và Tác động xã hội tại Đại học Northampton. Ông tập trung nghiên cứu về đổi mới xã hội, tác động đầu tư và đổi mới dịch vụ công. Ông đã đóng góp vào chính sách của các chính phủ qua những tài liệu, hội thảo và tọa đàm (trong đó có Ủy ban Châu Âu, OECD, Văn phòng Nội các và Bộ Tài chính Anh). Ông là thành viên ban biên tập Social Enterprise Journal và điểm sách cho nhiều tạp chí quốc tế như Policy and Politics, the Journal of Social Policy và Small Business Economics.

1
Thông báo