Ông Savinda Ranathunga

Ông Savinda Ranathunga

Điều phối viên khu vực Dự án Thanh niên, UNDP Châu Á - Thái Bình Dương

Ông là Điều phối viên khu vực Dự án Thanh niên của UNDP Châu Á - Thái Bình Dương, giúp thanh niên tạo nên các giải pháp phát triển bền vững nhờ các sáng kiến và kinh doanh. Sinh ra tại Sri Lanka và sinh sống tại Bangkok, ông tốt nghiệp ngành Kỹ sư dân dụng tại Đại học Moratuwa, Sri Lanka. Ông cũng có chứng chỉ Kỹ sư môi trường, Marketing và văn bằng về Phật học. Ông đã từng là Kỹ sư môi trường tại Brandix Ltd. và giảng viên tại Achievers and Wizma Business Schools. Ông đã có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển và đã có cơ hội làm việc với AIESEC, ADB, UNICEF, UNEP, UNV, UNESCAP và UNDP. Ông cũng khởi xướng 5 startup ở nhiều lĩnh vực và hăng hái giúp đỡ hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hiện ông đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Chulalongkorn.

1
Thông báo