Bà Nguyễn Như Quỳnh

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Cán bộ Đổi mới sáng tạo và Công tác thanh niên, Chương trình Phát triển Liên Hơp Quốc- UNDP tại Việt Nam

- Chị Quỳnh hiện đang phụ trách các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tìm giải pháp cho các thách thức về môi trường và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm, các Doanh nghiệp, Khởi nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam.

- Chị cũng phụ trách các hoạt động trao quyền và thúc đẩy các nhóm yếu thế tham gia vào việc đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) vào năm 2030.

- Chị Quỳnh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia. Chị cũng là Sáng lập viên, Người điều hành của nhiều tổ chức thanh niên khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và Việt Nam. Chị Quỳnh là Trưởng làng của Làng Tác động tại TechFest 2018, và tiếp tục vị trí này trong TechFest 2019.

1
Thông báo