Bà Nguyễn Như Quỳnh

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Cán bộ Hỗ trợ thanh niên UNDP Việt Nam

Cô hiện đang là Cán bộ hỗ trợ thanh niên với UNDP Việt Nam. Công việc chính của cô là hỗ trợ các nhóm chẳng hạn như Người khuyết tật, Thanh niên và Phụ nữ, thông qua một số dự án của UNDP.

Cô là người quản lý dự án Youth CoLab tại Việt Nam. Youth CoLab là dự án khu vực được triển khai tại 20 quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương, nhằm thiết lập một chương trình chung cho các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để hỗ trợ thanh niên để họ có thể đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững ( SDG) thông qua lãnh đạo, đổi mới xã hội và tinh thần kinh doanh.

Quỳnh tốt nghiệp Học viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Pháp, Thạc sĩ về Thủy văn - Hải dương học.

 

1
Thông báo