Ông Sean Sunghwa Lee

Ông Sean Sunghwa Lee

Giám đốc Corporate Venture Capital GS Shop - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Ông Sean Lee hiện đang là Giám đốc Corporate Venture Capital GS Shop, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị ở nhiều công ty lớn khác nhau. Là chuyên gia về đầu tư, cố vấn chiến lược trong nhiều năm, ông nhận lời mời tham dự Techfest 2018 với tư cách nhà đầu tư. Một số vị trí trong sự nghiệp của ông:

  • Quản lý tại SK Telecom trong 7 năm kể từ 2005
  • Tư vấn chiến lược tại Accenture
  • Chuyên viên tư vấn tại The Boston Consulting Group
  • Giám đốc Quỹ đầu tư doanh nghiệp tại GS Shop 
  • Thành viên hội đồng quản trị tại Amazer, Hellomarket, Spoqa, PRND Company, DANO, Airbloc Protocol
1
Thông báo